فروش
blog-image
 • مساحت
 • خواب2،3،4
 • حمام 1،2،3

پروژه آسیل

asil inşat


بویوک چکمجه 590,000
فروش
blog-image
 • مساحت
 • خواب
 • حمام 1،2

پروژه توآل

tual inşat


باهچه کنت 375,000
فروش
blog-image
 • مساحت
 • خواب1،2،3
 • حمام 1،2

پروژه مترو هوم

metro home


جمهوریت 390,000
فروش
blog-image
 • مساحت
 • خواب1،2،3
 • حمام 1،2

پروژه حیات پارک

hayat park


باهچه شهیر 260
فروش
blog-image
 • مساحت
 • خواب1،2،3
 • حمام 1،2

پروژه بوتیک

boutık


باهچه شهیر 395
فروش
blog-image
 • مساحت
 • خواب1،2،3
 • حمام 1،2

پروژه باباجان پریمیوم

babacan premium


حرامی دره صناعی 240,000
بالا