تحصیل در ترکیه

طبق قانون اساسی جمهوری ترکیه ، هر شهروند حق تحصیل دارد و تحصیلات ابتدایی رایگان است. به جزموسسات دارای مجوز ویژه ، در همه مدارس باید به زبان مادری یعنی به زبان ترکی آموزش داده شود. از سال 2012 به بعد، دوازده سال آموزش برای دختران و پسران اجباری شده که به سه دوره ی  آموزشی 4 ساله تقسیم می شود.

وزارت آموزش ملی (MEB) ، مدیریت سیستم آموزشی این کشور را بر عهده دارد و وظیفه تدوین برنامه های درسی ، هماهنگی کار سازمان های آموزشی رسمی و خصوصی ، طراحی و ساخت مدارس ، تهیه ابزار آموزشی و غیره را بر عهده دارد. شورای عالی آموزش ملی در مورد برنامه های درسی و آیین نامه های تهیه شده توسط وزارت آموزش بحث و تصمیم گیری می کند. در استان ها امور آموزشی توسط دبیرخانه های آموزش ملی منصوب شده توسط وزیر سازماندهی می شود و تحت نظارت استاندار استان فعالیت می کنند.

دولت مرکزی مسئولیت کلیه هزینه های آموزشی مردم را برعهده دارد و درواقع حدود 10٪ بودجه عمومی برای آموزش ملی اختصاص می یابد.

نهادهای زیر شامل آموزش متوسطه عمومی هستند: دبیرستان ها؛ دبیرستان ها با تدریس زبان خارجی فشرده؛ دبیرستان های آناتولی که در آن یک زبان خارجی – به طور مثال انگلیسی ، فرانسوی یا آلمانی تدریس می شود و تدریس موضوعات خاص که در سال های تحصیلی بالاتر مورد نیاز است به آن زبان  ها ارائه می شود. دبیرستان های علوم؛ مدارس هنری آناتولی؛ دبیرستان های چند درسی؛ دبیرستان های شبانه و دبیرستان های خصوصی.

دبیرستان های فنی یک برنامه چهار ساله ارائه می دهند. موضوعات ارائه شده در سال اول مشابه با دبیرستان های حرفه ای است. دانشجویان دوره متوسطه دیپلم Lise Diplomasi)) دریافت می کنند که شرط لازم برای ورود به مراکز آموزش عالی است. پذیرش در دانشگاه ها براساس آزمون (ÖSS) است.

از ژوئن سال 2003 ، داوطلبان باید حداقل 160000 امتیاز را در آزمون انتخاب دانشجویان(ÖSS)کسب کنند تا واجد شرایط ثبت نام در برنامه های آموزش عالی دو ساله و آموزش از راه دور و حداقل 185000 امتیاز برای برنامه های کارشناسی چهار ساله نیاز است.

آموزش عالی:

آموزش عالی توسط 53 دانشگاه دولتی ، از جمله 2 انستیتوی عالی فناوری و 24 بنیاد (دانشگاه های خصوصی) ارائه می شود. مرجع عالی تنظیم آموزش عالی (YÖK) یک مجموعه ملی کاملاً مستقل و بدون هیچگونه وابستگی سیاسی و دولتی است که دانشگاه ها تحت نظارت این مرجع قرار دارند و برنامه های آنها باید بطور منظم اعتباربخشی می شود.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن